WS 2011 SS 2011
WS 2010
SS 2010
Department of Physics
open chemistry
course catalog 1st HS: 18.10  2nd HS: 13.12  sem.br.: 21.02  begin SS: 11.04
7. FS BMa/DMa


Bachelor of Science zurück
| BZQ(extern) BPh |
 
BZQ(extern) BPh - BZQ(extern) zurück
[-] 4020105162 40474 General Relativity    [P22.2,BZQ(extern) BPh,P22,P23.1]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Wed 11-13
weekly NEW 14 1'15 (60) Dietmar Ebert
UE
Fri 9-11
14-day NEW 14 3'12 (40) Dietmar Ebert

Master of Science zurück
| P22 | P23.1 | Fak MPh |
 
P22 - Wahlpflichtmodul zurück
[-] 4020105162 40474 General Relativity    [P22.2,BZQ(extern) BPh,P22,P23.1]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Wed 11-13
weekly NEW 14 1'15 (60) Dietmar Ebert
UE
Fri 9-11
14-day NEW 14 3'12 (40) Dietmar Ebert
 
P23.1 - Elementarteilchenphysik zurück
[-] 4020105162 40474 General Relativity    [P22.2,BZQ(extern) BPh,P22,P23.1]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Wed 11-13
weekly NEW 14 1'15 (60) Dietmar Ebert
UE
Fri 9-11
14-day NEW 14 3'12 (40) Dietmar Ebert
 
Fak MPh - Fakultativ (MPh) zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
SE
Wed 15-17
weekly NEW 15 2'101 (24) Jan Plefka, Harald Dorn, Matthias Staudacher

Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute zurück
| NPh |
 
NPh - Nebenfachausbildung, Ausbildung f. andere Institute zurück
Digital- & Präsenz-basierter Kurs (classroom language: DE)
VL
Tue 15-17
weekly RUD 25 1'115 (0) Hans-Jürgen Wünsche
UE
Fri 11-13
weekly RUD 25 3'006 (0) Hans-Jürgen Wünsche
VL
Fri 9-11
weekly RUD 25 1'013 (0) Hans-Jürgen Wünsche

Anfragen/Probleme executed on vlvz1 © IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019 Fullscreen